ABC LPG

LPG

LPG (ang. liquefied petroleum gas) to paliwo stanowiące najczęściej mieszaninę propanu i butanu. W porównaniu do benzyny ma wyższą od niej liczbę oktanową dochodzącą nawet do 110 oktanów.

Zużycie gazu liczone w kg/100 km jest praktycznie takie samo, co w przypadku benzyny. Z uwagi jednak na fakt przechowywania gazu pod ciśnieniem do 0,2 MPa, zużycie liczone w dm3/100 km jest o 10-15% wyższe niż benzyny.